پارت ماشین در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

حضور شرکت پارت ماشین در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

تاریخ: 14 لغایت 17 مهرماه

نماینده انحصاری شرکت میداک و پاورژن در بخش مرتبط با کشور ایتالیا

سالن 38 شماره غرفه 5/3800

محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران

Main Menu

تماس با واحد فروش