لیفتراک برقی

مشخصات کلی دستگاه

تویوتا

مارک

7FBE10 ساخت 2003

مدل

تماس بگیرید

قیمت

 

شماره مرجع

انبار مرکزی تهران

محل دستگاه

برقی

نوع دستگاه

باطری

نوع سوخت

1000 کیلوگرم

ظرفیت بالابری

4/5 متر استاندارد

حداکثر ارتفاع بالابری

SOLID

نوع تایر

TFV- دید باز

نوع دکل

50043

سریال نامبر

دستگاه کم کارکرد و دارای 6 ماه گارانتی قطعات اصلی می باشد

اطلاعات بیشتر

مشخصات فروشنده

شرکت پارس ماشین

فروشنده

مهندس افشاری - مهندس محسنی

کارشناس فروش

44908510

تلفن

66003695

نمابر

www.66067000.com

وب سایت

کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج - خیابان امید - هفتم شرقی - پلاک 3

آدرس
مشخصات کلی دستگاه

تویوتا

مارک

7FBcu20 ساخت 2003

مدل

تماس بگیرید

قیمت

 

شماره مرجع

انبار مرکزی تهران

محل دستگاه

برقی

نوع دستگاه

باطری

نوع سوخت

2000کیلوگرم

ظرفیت بالابری

4/5 متر استاندارد با فرک پزیشنر

حداکثر ارتفاع بالابری

SOLID

نوع تایر

TFV- دید باز

نوع دکل

62699

سریال نامبر

دستگاه کم کارکرد و دارای 6 ماه گارانتی قطعات اصلی می باشد

اطلاعات بیشتر

مشخصات فروشنده

شرکت پارس ماشین

فروشنده

مهندس افشاری - مهندس محسنی

کارشناس فروش

44908510

تلفن

66003695

نمابر

www.66067000.com

وب سایت

کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج - خیابان امید - هفتم شرقی - پلاک 3

آدرس
مشخصات کلی دستگاه

کومانسو

مارک

FB15 - 12ساخت 2008

مدل

تماس بگیرید

قیمت

 

شماره مرجع

انبار مرکزی تهران

محل دستگاه

برقی

نوع دستگاه

باطری

نوع سوخت

1500کیلوگرم

ظرفیت بالابری

4/5 مترکانتینر رو با سایدشیفتر

حداکثر ارتفاع بالابری

SOLID

نوع تایر

TFV- دید باز

نوع دکل

-

سریال نامبر

دستگاه کم کارکرد و دارای 6 ماه گارانتی قطعات اصلی می باشد

اطلاعات بیشتر

مشخصات فروشنده

شرکت پارس ماشین

فروشنده

مهندس افشاری - مهندس محسنی

کارشناس فروش

44908510

تلفن

66003695

نمابر

www.66067000.com

وب سایت

کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج - خیابان امید - هفتم شرقی - پلاک 3

آدرس
مشخصات کلی دستگاه

لینده

مارک

E16ساخت 2006

مدل

تماس بگیرید

قیمت

 

شماره مرجع

انبار مرکزی تهران

محل دستگاه

برقی سه چرخ

نوع دستگاه

باطری

نوع سوخت

1600کیلوگرم

ظرفیت بالابری

3/5 متر استاندارد

حداکثر ارتفاع بالابری

SOLID

نوع تایر

TFV- دید باز

نوع دکل

-

سریال نامبر

دستگاه کم کارکرد و دارای 6 ماه گارانتی قطعات اصلی می باشد

اطلاعات بیشتر

مشخصات فروشنده

شرکت پارس ماشین

فروشنده

مهندس افشاری - مهندس محسنی

کارشناس فروش

44908510

تلفن

66003695

نمابر

www.66067000.com

وب سایت

کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج - خیابان امید - هفتم شرقی - پلاک 3

آدرس