تاور کرین 25 تن زوم لاین - TC7052-25

تاور کرین زوم لاین
تاور کرین زوم لاین - جرثقیل برجی
تاور کرین 25 تن زوم لاین - TC7052-25 مدل دستگاه
- ارتفاع استاندارد m
 - طول جیب m
 - حداکثر ظرفیت باربرداری t
- ظرفیت باربرداری در نوک جیب t
 کاتالوگ تاور کرین زوم لاین دانلود کاتالوگ تاور کرین 25 تن