تاور کرین 16 تن زوم لاین - TC7035B-16

تاور کرین زوم لاین
تاور کرین زوم لاین - جرثقیل برجی
تاور کرین 16 تن زوم لاین - TC7035B-16 مدل دستگاه
61.5 ارتفاع استاندارد m
 70 طول جیب m
 16 حداکثر ظرفیت باربرداری t
3.5 ظرفیت باربرداری در نوک جیب t
 کاتالوگ تاور کرین زوم لاین دانلود کاتالوگ تاور کرین 16 تن