تاور کرین 12 تن زوم لاین - TC7030B-12

تاور کرین زوم لاین
تاور کرین 12 تن زوم لاین - جرثقیل برجی
تاور کرین 12 تن زوم لاین - TC7030B-12 مدل دستگاه
54 ارتفاع استاندارد m
70 طول جیب m
 13 حداکثر ظرفیت باربرداری t
3 ظرفیت باربرداری در نوک جیب t
 کاتالوگ تاور کرین زوم لاین دانلود کاتالوگ تاور کرین 12 تن