تاور کرین 10 تن زوم لاین - TC6517B-10

تاور کرین زوم لاین
تاور کرین 10 تن زوم لاین - جرثقیل برجی 
تاور کرین 10 تن زوم لاین - TC6016B-10 مدل دستگاه
52 ارتفاع استاندارد m
65 طول جیب m
10 حداکثر ظرفیت باربرداری t
1.7 ظرفیت باربرداری در نوک جیب t
 کاتالوگ تاور کرین زوم لاین دانلود کاتالوگ تاور کرین 10 تن