بولدوزر زوم لاین

بولدوزر زوم لاین - بلدوزر زوم لاین 

بولدوزر ( بلدوزر ) ، قویترین دستگاه راهسازی در حمل و جابجایی خاک به حساب می آید . امکان نصب تیغه های متنوع با کاربردهای مختلف جهت تطابق با شرایط کاری وجود دارد. از این دستگاه میتوان در عملیاتی همچون حفاری خاکهای سخت و صخره ای ، تسطیح اولیه جاده ، دپو کردن و جابجایی خاک ، کندن درختان و پر کردن کانالها استفاده نمود .