لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته میشود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت های فسیلی، گاز یا برق استفاده میکند.


لیفتراک ماشینی مدرن است که در اشکال مختلف و برای بالابری، جابجایی و انبار کردن انواع مختلفی از بار استفاده می شوند. نوع عمل در لیفتراک براساس قاعده دو وزنه بالانس شده روی یک محور است که کاملا روبه روی یکدیگر و در جهت مخالف قرار دارند و در حقیقت، همان اصل حاکم بر عمل الاکلنگ در لیفتراک صادق است. یعنی با داشتن یک نقطه تکیه گاه که در لیفتراک همان چرخ های جلویی اند، بار قرار داده شده روی شاخک ها توسط وزن لیفتراک بالانس می شوند و بدین ترتیب بار پس از برقراری تعادل به کمک نیروی متحرکه موتور لیفتراک جابه جا می شود. اگر لیفتراک کاملا در وضعیت مناسب قرار گیرند، دستگاه تعادل داشته و از پایداری بالایی برخوردار است اما اگر به هر دلیلی پایداری از بین برود هر لحظه احتمال واژگونی آن وجود دارد. اکثر کارخانجاتی که لیفتراک ها را تولید می کنند تلاش کرده اند تا بر پایداری آن ها افزوده تا سطح ایمنی بالاتر رود.

ظرفیت لیفتراک

حداکثر بار مجاز ایمن که توسط لیفتراک جابه جا می شود و بوسیله کارخانه سازنده بر روی پلاک مشخصات ماشین درج شده است.


ملحقات لیفتراک

کلیه تجهیزاتی که توسط شرکت سازنده لیفتراک، مطابق با استانداردهای لازم برای حمل و جابجائی بارهای خاص به دکل یا شاخک لیفتراک اضافه می شود.


تجهیزات کنترلی لیفتراک

تجهیزاتی نظیر گیجها، کنترل کننده ها و نشانگر سرعت که بوسیله آنها وضعیت و عملکرد لیفتراک تحت کنترل در می آید.
مقررات ایمنی در بازدید روزانه از لیفتراک ها

قبل از استارت و روشن نمودن لیفتراک ، بایستی مراحل زیر در خصوص بررسی چگونگی وضعیت لیفتراک را مورد توجه قرار دهیم :

تایرها و فشار باد تایر ها را کنترل کنید.
از محکم بودن پیچ چرخ ها مطمئن شوید.
آب رادیاتور را بازدید کنید و چنانچه کسری دارد آن را مرتفع سازید.
روغن موتور را نیز بررسی کنید.
ترمز دستی و بوق و فرمان ماشین را چک کنید.
بررسی کنید که آیا دکل و سیستم هیدرولیک درست کار می کند.
در صورتی که از لیفتراک گازی استفاده می شود از سلامتی سیلندرهای گاز و شیلنگهای مربوطه قبل از استارت زدن باید اطمینان حاصل کرد .

انواع لیفتراک

لیفتراک 5 تن دیزلی تویوتا

8FD50N دیزلی (لاستیک توپر - ساید شیفت)

    محصول شرکت : Toyota
    قدرت موتور : 56 کیلووات در دور 2100
    حجم موتور : 5204 سی سی
    نيروي محركه : موتور دیزلی 6 سیلندر تویوتا - مدل 14Z-11

گشتاور (تورک) 269 نیوتن - متر در دور 1600
حداکثر سرعت حرکت با بار / بدون بار 22/5 - 23/5 کیلومتر در ساعت
سرعت بالابري (با بار - بدون بار) 480-520 میلیمتر بر ثانیه
سرعت پايين آمدن (با بار - بدون بار) 540- 490 میلیمتر بر ثانیه
ظرفيت حمل بار 5000 کیلوگرم
ظرفيت مفيد قابل حمل 4300 کیلوگرم
نوع دكل دو مرحله ای مدل V
ميزان زاويه گيري دکل 6 درجه به جلو / 6 درجه به عقب
حداكثر ارتفاع شاخک (ارتفاع بالابري) 4500 میلیمتر
طول شاخک 1520 میلیمتر
امکان تغییر فاصله بیرونی شاخک ها دستي 300 تا 1160 میلیمتر
حرکت راست به چپ شاخک 120 میلیمتر
ارتفاع دكل در پائينترين سطح شاخک (دكل بسته) 3300 میلیمتر
ارتفاع دكل در بالاترين سطح شاخک (دكل باز) 5935 میلیمتر
ارتفاع ليفتراك تا بالاي گارد محافظ راننده 2300 میلیمتر
ارتفاع بالابري آزاد (FREE LIFT) 125 میلیمتر
عرض راهرو مورد نياز جهت گردش 90 درجه ليفتراك 5085 میلیمتر
شعاع گردش خارجي / شعاع چرخش ليفتراك 2810 میلیمتر
عرض ليفتراك 1470 میلیمتر
طول ليفتراك تا پيشاني شاخک (ساید شیفت) 3250 میلیمتر
نوع گيربكس اتوماتیک ( 1دنده جلو - 1دنده عقب)

لیفتراک 2.5 تن دیزلی تویوتا

62-8FD25 ديزلي (سايد شيفت)

    محصول شرکت : Toyota
    قدرت موتور : 44 کیلووات در دور 2600
    حجم موتور : 2486 سي سي
    نيروي محركه : موتور دیزلی 4 سیلندر تویوتا - مدل -1DZ11

گشتاور (تورک) 167 نیوتن - متر در دور 1600
حداکثر سرعت حرکت با بار / بدون بار 19 - 19/5 کیلومتر در ساعت
سرعت بالابري (با بار - بدون بار) 615 - 655 میلیمتر بر ثانیه
سرعت پايين آمدن (با بار - بدون بار) 500 -500 میلیمتر بر ثانیه
ظرفيت حمل بار 2500 کیلوگرم
ظرفيت مفيد قابل حمل 2000 کیلوگرم
نوع دكل سه مرحله ای FSV
ميزان زاويه گيري دکل 6 درجه به جلو / 6 درجه به عقب
حداكثر ارتفاع شاخک (ارتفاع بالابري) 4700 میلیمتر
طول شاخک 1220 میلیمتر
امکان تغییر فاصله بیرونی شاخک ها دستي 240 تا 1020 میلیمتر
حرکت راست به چپ شاخک 100 میلیمتر
ارتفاع دكل در پائينترين سطح شاخک (دكل بسته) 2145 میلیمتر
ارتفاع دكل در بالاترين سطح شاخک (دكل باز) 5920 میلیمتر
ارتفاع ليفتراك تا بالاي گارد محافظ راننده 2110 میلیمتر
ارتفاع بالابري آزاد (FREE LIFT) 930 میلیمتر
عرض راهرو مورد نياز جهت گردش 90 درجه ليفتراك 4150 میلیمتر
شعاع گردش خارجي / شعاع چرخش ليفتراك 2280 میلیمتر
عرض ليفتراك 1150 میلیمتر
طول ليفتراك تا پيشاني شاخک (ساید شیفت) 2655 میلیمتر
نوع گيربكس اتوماتیک (یک دنده جلو - یک دنده عقب)

لیفتراک 3.5 تن دیزلی تویوتا

72-8FD35 ديزلي (سايد شيفت)

    محصول شرکت : Toyota
    قدرت موتور : 49 کیلووات در دور 2200
    حجم موتور : 3469 سي سي
    نيروي محركه : موتور دیزلی 4 سیلندر تویوتا - مدل 2Z

گشتاور (تورک) 216 نیوتن -1600 متر در دور
حداکثر سرعت حرکت با بار / بدون بار 19-19/5 کیلومتر در ساعت
سرعت بالابري (با بار - بدون بار) 440 -460 میلیمتر بر ثانیه
سرعت پايين آمدن (با بار - بدون بار) 450 -500 میلیمتر بر ثانیه
ظرفيت حمل بار 3500 کیلوگرم
ظرفيت مفيد قابل حمل 3500 کیلوگرم
نوع دكل سه مرحله ای مدل FSV
ميزان زاويه گيري دکل 6 درجه به جلو / 6درجه به عقب
حداكثر ارتفاع شاخک (ارتفاع بالابري) 4300 میلیمتر
طول شاخک 1220 میلیمتر
امکان تغییر فاصله بیرونی شاخک ها دستي 280 تا 1070 میلیمتر
حرکت راست به چپ شاخک 100 میلیمتر
ارتفاع دكل در پائينترين سطح شاخک (دكل بسته) 2230 میلیمتر
ارتفاع دكل در بالاترين سطح شاخک (دكل باز) 5520 میلیمتر
ارتفاع ليفتراك تا بالاي گارد محافظ راننده 2180 میلیمتر
ارتفاع بالابري آزاد (FREE LIFT) 1020 میلیمتر
عرض راهرو مورد نياز جهت گردش 90 درجه ليفتراك 4410 میلیمتر
شعاع گردش خارجي / شعاع چرخش ليفتراك 2490 میلیمتر
عرض ليفتراك 1290 میلیمتر
طول ليفتراك تا پيشاني شاخک (ساید شیفت) 2885 میلیمتر
نوع گيربكس اتوماتیک (1دنده جلو - 1 دنده عقب)

لیفتراک 3 تن دیزلی تویوتا

62-8FD30 دیزلی (ساید شیفت - کانتینر رو)

    محصول شرکت : Toyota
    قدرت موتور : 44 کیلووات در دور 2600
    حجم موتور : 2486 سی سی
    نيروي محركه : موتور دیزلی 4 سیلندر تویوتا - مدل 1DZ-11

گشتاور (تورک) 167 نیوتن - متر در دور 1600
حداکثر سرعت حرکت با بار / بدون بار 17/5 - 18 کیلومتر در ساعت
سرعت بالابري (با بار - بدون بار) 500 - 530 میلیمتر بر ثانیه
سرعت پايين آمدن (با بار - بدون بار) 500 -500 میلیمتر بر ثانیه
ظرفيت حمل بار 3000 کیلومتر
ظرفيت مفيد قابل حمل 3000 کیلومتر
نوع دكل 3 مرحله ای مدل FSV
ميزان زاويه گيري دکل 6 درجه به جلو / 6 درجه به عقب
حداكثر ارتفاع شاخک (ارتفاع بالابري) 4500 میلیمتر
طول شاخک 1220 میلیمتر
امکان تغییر فاصله بیرونی شاخک ها دستي 240 تا 1070 میلیمتر
حرکت راست به چپ شاخک 100 میلیمتر
ارتفاع دكل در پائينترين سطح شاخک (دكل بسته) 2215 میلیمتر
ارتفاع دكل در بالاترين سطح شاخک (دكل باز) 5720 میلیمتر
ارتفاع ليفتراك تا بالاي گارد محافظ راننده 2170 میلیمتر
ارتفاع بالابري آزاد (FREE LIFT) 995 میلیمتر
عرض راهرو مورد نياز جهت گردش 90 درجه ليفتراك 4335 میلیمتر
شعاع گردش خارجي / شعاع چرخش ليفتراك 2430 میلیمتر
عرض ليفتراك 1240 میلیمتر
طول ليفتراك تا پيشاني شاخک (ساید شیفت) 2810 میلیمتر
نوع گيربكس اتوماتیک (1 دنده جلو - 1 دنده عقب)

لیفتراک 2 تن برقی تویوتا

8FBE20 برقی ( لاستیک توپر - ساید شیفت - کانتینر رو)

    محصول شرکت : Toyota
    نيروي محركه : موتور برقی AC
    مشخصات باتري – ظرفيت بالا : 48 ولت / 625 آمپر ساعت
    مشخصات شارژر : 48 ولت - 100 آمپر

حداکثر سرعت حرکت با بار / بدون بار 14-15/5 کیلومتر در ساعت
سرعت بالابري (با بار - بدون بار) 340 - 500 میلیمتر بر ثانیه
سرعت پايين آمدن (با بار - بدون بار) 500 - 500 میلیمتر بر ثانیه
ظرفيت حمل بار 2000 کیلوگرم
ظرفيت مفيد قابل حمل 1700 کیلوگرم
نوع دكل سه مرحله ای مدل FSV
ميزان زاويه گيري دکل 5 درجه به جلو / 6/5 درجه به عقب
حداكثر ارتفاع شاخک (ارتفاع بالابري) 4700 میلیمتر
طول شاخک 1220 میلیمتر
امکان تغییر فاصله بیرونی شاخک ها دستي 240 تا 1020 میلیمتر
حرکت راست به چپ شاخک 100 میلیمتر
ارتفاع دكل در پائينترين سطح شاخک (دكل بسته) 2120 میلیمتر
ارتفاع دكل در بالاترين سطح شاخک (دكل باز) 5620 میلیمتر
ارتفاع ليفتراك تا بالاي گارد محافظ راننده 1980 میلیمتر
ارتفاع بالابري آزاد (FREE LIFT) 1210 میلیمتر
عرض راهرو مورد نياز جهت گردش 90 درجه ليفتراك 3460 میلیمتر
شعاع گردش خارجي / شعاع چرخش ليفتراك 1675 میلیمتر
عرض ليفتراك 1150 میلیمتر
طول ليفتراك تا پيشاني شاخک (ساید شیفت) 2080 میلیمتر
توان موتور حركت / موتور هيدروليك 4/9*2 -9/2 کیلو وات