باطری لیفتراک 24 ولت

باطری لیفتراک 

باطری 24 ولت معمولا در لیفتراک های برقی سبک 1 تن و انواع دستگاه های انبارداری نظیر ، پالت تراک - استاکر یا لیفتراک دستی و انواع ریچتراک ها کاربرد دارند .

باطری های 24 ولت تراکشن از 12 سلول 2ولت تشکیل شده ، که به صورت سری به یکدیگر وصل شده اند.

برخی از مصرف کنندگان به اشتباه با سری کردن 2 باطری 12 ولتی اتوبوس و یا سواری با هم اقدام به راه اندازی این دستگاه می کنند که این عمل به دلیل ماهیت بازری های سواری که از نوع استارتر می باشند از اساس اشتباه بوده و سبب تحمیل هزینه های اضافی به مصرف کننده می گردد .

باطری استاکر و باطری پالت تراک ها معمولا از نوع 24 ولت و در آمپر ساعت های 160 الی 360 آمپر می باشند .

بیشترین تنوع باطری 24 ولت مربوط به دستگاه های ذیل می باشد :

باطری پالت تراک بی تی bt از نوع 225 آمپر ساعت

باطری استاکر بی تی سپاهان از نوع 320 آمپر ساعت

باطری پالت تراک تسهیل ماشین tms از نوع 240 آمپر ساعت

باطری پالت تراک و استاکر لینده از نوع 300 آمپر ساعت