بلوک گیر لیفتراک

حمل جدول و بلوکهای سیمانی از دغدغه های عمده ی شرکت های تولید کننده این محصول می باشد که نوع این الحاقیه سبب حل این مشکل شده است.

بلوک گیر لیفتراک

block clamp T412HG ST 01
دانلود کاتالوگ دستگاه