بشکه گیر لیفتراک

این نوع الحاقیه جابجایی مواد مایع در نوع بسته بندی بشکه و پاتیل با چرخش 360 درجه را پشتیبانی می کند که اکثر شرکت های تولید کننده رنگ و روغن مصرف کننده این محصول می باشد.

بشکه گیر لیفتراک

drum clamp kaup T455 1
دانلود کاتالوگ دستگاه