رول گیر لیفتراک - رول بر لیفتراک

رول گیر الحاقیه حمل رول می باشد که به جهت حمل رول های کاغذ، تیشو و کویل های فلزی بکار برده می شود. قابلیت چرخش 360 و 180 درجه این الحاقیه مورد نیاز اکثر مصرف کنندگان این محصول می باشد.

رول گیر لیفتراک - رول بر لیفتراک

roll clamp
دانلود کاتالوگ دستگاه