اخبار صنعت

شکوفایی صنعت البرز با برداشتن سایه موانع موجود

به گزارش ایرنا، حجم بالای مهاجرپذیری در استان، این میل را ایجاد کرده تا واحدهای مختلفی دراین استان برای اشتغال زایی ایجاد شود.
اشتغالزایی خود زمینه ای می خواهد که واحدهای تولیدی با کمک مسئولان شرایط مناسبی برای فعالیت داشته و تولید خود را گسترش دهند. که یکی از مهمترین انگیزه آن ها استقرار درشهرک صنعتی اشتهارد است.
شهرک صنعتی اشتهارد درگذشته به سبب خارج بودن از شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تهران شامل معافیت مالیاتی بوده اما با قانون جدید و ترسیم محاسبه شعاع به صورت هوایی با مشکل مواجه شده است.
مسئولان مختلف اقتصادی و سیاسی بارها دراین زمینه جلساتی برگزار کرده اند تا بتوانند مجدد قانون معافیت مالیاتی را برای واحدهای مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد ایجاد کنند.
استاندار البرز رفع ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری استقرار صنایع دراین استان را ضروری دانسته و گفت: در این صورت می توان از ظرفیت های خوب صنعتی موجود بیشترین بهره را برد.
محمد علی نجفی در گفت و گو با ایرنا، افزود: ظرفیت های خوب صنعتی در البرز یک فرصت مناسب برای کشور است و از این رو برای گردش چرخ صنعت با رعایت ضوابط زیست محیطی، خواهان لغو مصوبه ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری صنایع در این استان هستیم.
وی ادامه داد: با تمام امکانات و ظرفیت های استان درصدد حمایت از تولید هستیم از این رو ضرورت دارد که شرکت ها و واحدهای مستقر در البرز، دفاتر و پرونده های مالیاتی خود را به استان محل استقرار خود انتقال دهند تا روند رفع موانع و تسهیل در امور آنها تسریع شود.
وی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواهان لغو مصوبه ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری صنایع در این استان شد.
نجفی با اشاره به لغو مصوبه ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری در برخی استان های صنعتی کشور، گفت: برای رونق هر چه بیشتر چرخ صنعت، نیازمند لغو این ممنوعیت در استان البرز نیز هستیم که درخواست آن جهت طرح و تصویب در دولت برای پیگیری ارائه می شود.
وی گفت: در ۶ ماه گذشته شاهد موفقیت های قابل توجهی به ویژه در بخش صنعت بودیم، در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ۱۶۰ میلیارد تومان تفاوت به عنوان استان اول در کشور قرار گرفتیم.
وی افزود: در بحث اشتغال نیز از سهمیه ۱۳۵ هزار شغل تعیین شده توانستیم، از ۵۳ هزار فرصت شغلی نیز عبور کنیم و ۱۶۰ درصد ارتقا در این زمینه داشته باشیم.
نجفی گفت: استان البرز پویایی خوبی دارد، به ویژه در بخش صنعت نیز از فرصت های خوب البرز کشور نیز منتفع خواهد شد..
وی با اشاره به جایگاه پنجم استان البرز از حیث تعداد صنایع و واحدهای تولیدی افزود: علاوه بر افزایش کمی، در رشد سرمایه گذاری هم توفیقات خوبی کسب شده است.
استاندارالبرز در ادامه با اشاره به محدودیت طرح های توسعه محور در استان صنعتی مانند البرز، تصریح کرد: پیگیر رفع موانع موجود هستیم و در صدد اینکه البرز نیز مثل استان هایی نظیر قم جزو استثناها باشد و از مزیت صنایع بیشتر بهره مند شود.
**شهرک های صنعتی البرز خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری قرار گیرند
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز گفت که خواسته ما از دولت این است که تمام شهرک های صنعتی استان خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری قرار گیرند.
جهانگیر شاهمرادی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: مهم ترین مزیت خارج شدن از شعاع ۱۲۰ کیلومتری، معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی است، چرا که از زمان اجرای این طرح تعداد زیادی از این واحدها از شهرک های صنعتی البرز خارج و به شهرک های صنعتی در دیگر استان ها رفته اند.
وی اضافه کرد: با اجرای این طرح که خواسته امروز ما است، بار دیگر معافیت مالیاتی شامل واحدهای تولیدی استان شده و این واحدها می توانند رونق دوباره ای بگیرند.
شاهمرادی ادامه داد: با پیگیری مسئولان استانی ، مشکل شعاع ۱۲۰ کیلومتری این شهرک ها تا ۲ ماه آینده برطرف می شود.
وی ادامه داد: با رفع این مشکل شهرک های صنعتی استان، حیات تازه ای می یابند و با راه اندازی واحدهای تولیدی می توان در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از کالاهای ایرانی نامگذاری شده، رونق دوباره ای به تولید داخلی بخشید.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز افزود: زمانی که ۱۲۰ کیلومتر مساحت را دورتر می کنیم،یعنی ۱۲۰ کیلومتر سوخت و مواد اولیه اضافه می شود و این کمکی به محیط زیست نمی کند.
شاهمرادی با اشاره به اینکه در این مورد نباید احساسی عمل کنیم خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته دیده شده که پتروشیمی را در کنار شهرها چون مسایل محیط زیستی را رعایت کرده اند می سازند، ما نیز به دنبال کاهش آلایندگی و محیط زیست هستیم و با رعایت کردن مسایل محیط زیستی از سوی واحدهای تولیدی می توان به این مهم دست یافت.
وی ادامه داد: در صورتی که واحدهای تولیدی ضوابط محیط زیستی را رعایت کنند و بتوانند در نزدیک ترین مکان به شهرها قرار گیرند می تواند بر کاهش هزینه های حمل و نقل و با توجه به اینکه بیشترآلایندگی مربوط به وسایل حمل و نقل تاثیر زیادی داشته باشد.
**مسئولان البرز درصدد رفع مشکل شعاع ۱۲۰ کیلومتری واحدهای صنعتی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز نیز گفت: مسئولان این استانه درصدد رفع ابهام در شعاع ۱۲۰ کیلومتری واحدهای صنعتی هستند.
ایرج موفق افزود: درگذشته شهرک صنعتی اشتهارد در مرز ۱۲۰ کیلومتری تهران بود و براساس قانون ماده ۱۳۲ واحدهای صنعتی که درشهرک صنعتی اشتهارد مستقر بود از معافیت مالیاتی برخورداربودند اما با نقشه هوایی که سازمان امورمالیاتی ترسیم کرده از واحدهای صنعتی مالیات دریافت می کنند که به ضرر تولید کنندگان و حتی مزیت های استان شده است.
وی اضافه کرد: بیشتر واحدهای صنعتی داخلی و خارجی به جهت معافیت مالیاتی درشهرک صنعتی اشتهارد مستقرشدند وطرح های توسعه ای را ایجاد کردند.
موفق خاطرنشان کرد که پیش از استقرار واحدهای صنعتی به شرط معافیت از مالیات سرمایه گذاران دراین شهرک سرمایه گذاری کردند که امیدواریم مسئولان نسبت به رفع آن تلاش بیش از پیش داشته باشند.
وی گفت: این موضوع با معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت و وزیر ارتباطات مطرح شده و مقررشده که درهیات وزیران مطرح تا این مانع رفع شود.
وی یادَآورشد که استاندارالبرز، نماینده های مجلس شورای اسلامی نیز با جدیت پیگیری رفع این مشکل هستند.
این مسئول افزود: اگر این مشکل حل نشود انگیزه سرمایه گذاری درمنطقه صنعتی اشتهارد کمرنگ شده و سرمایه گذاران دیگرمیلی برای ادامه فعالیت دراین منطقه نخواهند داشت.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک های صنعتی اشتهارد نیز گفت: طبق قانون ماده ۱۳۲ مالیاتی شرکت های خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری می توانند ازمعافیت مالی برخوردار باشند.
شمس الله خلج افزود: فلسفه وجودی شهرک صنعتی اشتهارد به جهت شعاع ۱۲۰ کیلومتری و معافیت از مالیات بود که طراحی و ساخته شد.
وی اضافه کرد: درگذشته ترسیم نقشه شعاع ۱۲۰کیلومتر به صورت زمینی بوده و مبدا آن از میدان فردوسی تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد محاسبه می شد که این طول مسیر شامل معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی شده بود.
وی خاطرنشان کردکه اکنون این قانون تغییر کرده و برحسب شعاع هوایی شهرک صنعتی اشتهارد را خارج از شمول معافیت مالی عنوان کردند که درحقیقت چنین نیست.
وی گفت: با پیگیری های گسترده استاندارو مسئولان ذیربط امیدواریم هرچه سریعتر این ابهام رفع شود و واحدهای صنعتی بتوانند بدون دغدغه فعالیت خود را ادامه دهند.
خلج افزود: همچنین با معافیت مالیاتی دراین شهرک واحدهای بیشتری مستقر و حدود ۴الی ۵ هزار اشتغال افزایش خواهد یافت.
وی گفت: با رفع این مشکل واحدهای مختلف صنعتی کرج و بویین زهرا نیز به دراین شهرک صنعتی مستقر خواهند شد.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک های صنعتی اشتهارد بیان کرد: درحال حاضر ۲هزارو ۴۰۰ قرارداد واگذاری و ۱۵۶ واحد فعال درشهرک صنعتی اشتهارد وجوددارد که امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم این مشکل را مرتفع و مدیران واحدها با خیالی آسوده به فعالیت های خود بپردازند.
۲۰۹۸/۱۵۳۵

انتهای پیام /*


اقتصاد


شعاع ۱۲۰ كيلومتري


صنايع


معافيت ماليات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *